Veli KOÇLU

ULUBEY BELEDİYE BAŞKANI

ULUBEY BELEDİYESİ

"keşfetmeye değer bir kent sizi bekliyor."

COĞRAFYA

Ulubey, Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu Bölümünde olup, İlçe kuzeyden Uşak, doğudan Karahallı, batıdan Eşme, güneyden Denizli İline bağlı, Güney, Çal, Bekilli İlçeleri ile çevrilidir. 798 km² yüzölçümüne sahiptir. Rakımı 750 m.’dir. İlçenin kuzeyden güneye 42 km., doğudan batıya 26 km mesafesi vardır. Volkanik tortul ve başkalaşım yapılı kayalardan oluşan İlçenin arazisi her haliyle tipik bir yayla görünüşündedir. İlçe topraklarının % 44’ü tarım arazisi, % 8’ çayır ve mera arazisi, % 28’i ormanlık ve fundalık arazi %20’i ise kayalık ve tarım dışı kullanılmayan araziyi oluşturmaktadır.

 

 

Engebeli bir araziye sahiptir. Düzlükler az yer kaplar. Düz olan yerler ise sel yatakları ile yarılmıştır. İlçe merkezi güneye doğru hafif meyilli olan Üyükbaşı Tepesinden başlayarak azar azar alçalan arazi üzerinde kurulmuştur. Önemli yükseltileri arasında Kışla Dağı, Hacet Tepesi, Edeler Tepesi, Değirmen Tepesi, Menekşeli Tepesi Çömlek Tepesi, Dedegölü Tepesidir. 

İlçede Ege Bölgesinin batı bölümünde yer alan geniş alçak ovalara rastlanmaz. Sulama imkânı yok denecek kadar elverişsiz, yüksekliği oldukça fazla platolara rastlanır. İlçenin yüzey şekilleri derin vadiler tarafından yarılmış düzlüklerden oluşur. İlçede önemli akarsular arasında Banaz Çayı ile Yavu Çayı bulunmaktadır. Bu çaylar toprak yüzeyinden 100-200 m. arasında derin vadilerden akarlar. Her iki çayın rejimi düzensizdir. Banaz aynı zamanda Yavu adı verilen küçük çayla birleşerek Büyük Menderes’in kolunu oluşturur. Akarsulardan küçük çapta sulama dışında başka alanlardan yararlanılmaz. İlçenin sınırları içerisinde göl bulunmamakla birlikte Adıgüzel Barajının bir bölümü ilçe sınırları içerisindedir. İlçe Ege Bölgesinde görülen Akdeniz iklimiyle, İç Anadolu Bölgesinin iç kesimlerde görülen karasal iklim arasında ılıman bir geçiş iklimine sahiptir. Kışları karasal iklim kadar soğuk değil, Akdeniz iklimi kadar da ılık değildir. Yıllık ortalama sıcaklık 13.7°dir. OCK ayı ortalaması 3.6°, Temmuz ayı ortalaması 25.3°’dir. Ulubey İlçesi Uşak ve diğer ilçelere göre ortalama sıcaklığı daha yüksektir. Nedeni ise yükselti olarak diğer yerlerden düşük olması ve daha güneyde bulunmasıdır (Enlem faktörü). İlçedeki ekstrem değerlere bakıldığında en sıcak günün Temmuz ayında 38.8° en soğuk günün ŞBT ayında –12.6 ° olduğu görülür. Sıcaklığın 0°’nin altına düştüğü günlere donlu günler denir. İlçemizde donlu gün sayısı 54.2 gündür. Sıcaklık dağılışı aşağıdaki gibidir.

 

 

İlçede ortalama yıllık bağıl nem oranı %52’dir. İlçenin toplam yağış miktarı 450-500 mm arasında değişmektedir. İlçenin aldığı yağış miktarı Akdeniz ve Ege Bölgelerinin ortalamalarından düşük, İç Anadolu Bölgesi ortalamasından yüksektir. Yıllık yağışın % 44’ü kış aylarında, % 28’i ilkbaharda % 9’u yazın, % 19’u sonbahar aylarında yağmaktadır. İlçede yağışlar genel olarak yağmur olarak düşmektedir. En fazla kar yağışı OCK-ŞBT aylarında olmaktadır. Yıllık kırağılı gün sayısı 49 olup, OCK ve ŞBT aylarında oluşmaktadır.

 

İlçenin yıllık ortalama basıncı 927.3 milibardır. İlçede genellikle kuzeyden (yıldız), kuzeybatıdan (karayel), güneyden (kıble), güneybatıdan (lodos), kuzey doğudan (poyraz) rüzgarları esmektedir.

 

Bitki örtüsü olarak Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsü olan maki, yer yer kızılçam, meşe ve ardıçlardan oluşan ormanlar, karasal iklimin bitki örtüsü olan bozkırlar (Antropojen Bozkır:İnsanların ormanları tahrip etmesiyle oluşan bozkır) görülür.

 

İlçede (20 EKM 2000 yılı) son nüfus sayımına göre 20.017 nüfus yaşamaktadır. Bu nüfusun %26’ı ilçede, %74’ü köy ve kasabalarda yaşamaktadır. Köylerde toplu yerleşme mevcuttur. Evler kerpiç, taş, tuğla ve betonerme yapılardan oluşmaktadır.

 

 

İlçe arazisinin % 44’nde tarım yapılmaktadır. Tarım arazilerinin ancak % 1.63’nde sulu tarım yapılmaktadır. Tarımın en büyük sorunu kuraklıktır. Bu nedenle kuru tarım yapılmaktadır. Yetiştirilen önemli tarım ürünleri buğday, arpa, nohut, tütün, haşhaş, üzüm, kendi ihtiyacını karşılayacak kapasitede meyve ve sebze oluşturulmaktadır. İlçede büyükbaş olarak; sığır, küçükbaş olarak da; koyun, keçi yetiştirilmektedir. İlçede çalışır halde bir fabrika yoktur. Küçük çapta un fabrikaları ile atölye çapında İlçenin ve kırsal kesimin ihtiyacını karşılayan tamir, demirci ve marangozlar atölyeleri vardır.

 

İlçede 210 ton rezerve sahip Kışla Dağı altında derin altın yatakları mevcuttur. Ayrıca alüminyum, mangan, diyotomit, mermer ve uranyum rezervleri vardır.

Topraklarının Ekonomik Yararlarına Göre Dağılımı

Yağış Grafiği

İlçenin köylere olan uzaklığı 7-30 km arasında değişmekte olup, İlçenin Uşak il merkezine olan uzaklığı 30 km’dir. İlçede ana yollar asfalt durumdadır.

 

Turizm potansiyeli olarak İlçede akarsu yataklarında mesire yerleri mevcuttur. İlçemizde Aksaz Köyü yakınlarında ağrılara, felçlilere iyi geldiği söylenen Aksaz Kaplıcası ile Banaz Çayı üzerinde Hamam Dere Kaplıcası bulunmaktadır. Bu kaplıcaların tam manada tesisi yoktur ama suları şifalı olduğu söylenmektedir.

Tarihi yerler Sülümenli Köyünde Helenistik çağdan kalan Blaundos, Karacaahmet Köyündeki Kübet, İnay Köyündeki Balçıklı dere, Kervansaray (han) tarihi taş köprü, 7 oluklu çeşme, mais, Çırpıcılar Köyündeki Clanuda, Aksaz Köyündeki hamam, Banaz Çayı üzerindeki Hasköy asarıdır. Doğal güzellik olarak Ulubey Kanyonu İlçenin süsüdür.

Copyright ©2009 Ulubey Belediyesi
Tasarım & Kodlama : ERT