ULUBEY BELEDİYESİ

"keşfetmeye değer bir kent"

FAALİYET RAPORU

Ali Rıza ADA

BELEDİYE BAŞKANI

ULUBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILLIK FAALİYET RAPORU

2013 DÖNEMİ 

 

 

 

        Belediyemize 2013 yılı içersinde 788 adet resmi evrak intikal edip , kayda alınmış olup, bu evraklara mevzuata uygun işlemleri yapıldıktan sonra kişi ve resmi kurumlara 1060 adet evrak çıkışı yapılmıştır.

 

        Belediyemize 2013 yılı içerisinde evlenmek üzere 60 Çift müracaat etmiş olup,  60 çiftin nikah akitleri yapılmıştır. Ulubey Nüfus Müdürlüğü ne Mernis Evlenme bildirimleri gönderilerek bu çiftlerin nüfus kütüklerine kayıtları yapılmıştır. 

 

        Belediyemizde 2013 yılı içerisinde 67 Adet Encümen Kararı  ve 46 Adet Belediye Meclisi Kararı alınmış olup , alınan bu encümen ve meclis kararları aynen uygulanmıştır.

 

        Fen işleri birimimizden 17 adet yapı kullanma izin belgesi ve 26 adet yapı ruhsatı verilmiştir. Ayrıca 22 adet işyeri ruhsatı  zabıta biriminden verilmiştir.

 

 

 

PERSONEL DURUMU                                        :

 

 Belediyemizde 30 adet memur kadrosu mevcut olup,  Bu kadrolardan ;  12 si Dolu 18 si  boştur. Daimi işçi kadrosu toplam 14 olup , bu kadrolardan 12 si dolu , 2 si boştur.

 

          Toplam belediye personeli başkan dahil  25 Kişidir.

 

 

KASA DURUMU                                                :

 

             31.12.2013 tarihi itibariyle  ;

 

        Kasamızda                         :   15.441,55 TL   mevcudumuz vardır.

 

 

 

 

DÖNEM İÇİNDEKİ BAŞLICA GELİRLERİMİZ        :               

 

 

GELİR YILI NET TAHSİLATI TAHSİLAT ORANI ( % )
Vergi Gelirleri  370170,31 76
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 773.435,11 71
Alınan Bağış ve Yardımlar  97560,16 100
Diğer Gelirler  1.825,238,75 100
TOPLAM  3.066.404,33TL   

 

 

 

 

 

 

                                             2013 YILI İLLER BANKASI PAYI

 

TOPLAM TAHAKKUK  KESİNTİ  NET GELEN
1.770.496,03 TL  68.736,53 TL  1.701.759,50 TL 

 

 

 

 

 

GİDER ADI  ÖDENEN TOPLAM TUTAR 
Personel Giderleri  922.213,85
Sosyal Güvenlik Kurumuna  146.877,03
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri  1.569.274,29
Faiz Giderleri 4626,03
Cari Transferler 93458,26
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 181.900,94
Sermaye Giderleri  66.217,00
TOPLAM  2.984.567,40

 

 

 

 

 

 

 

 

YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN PROJELER: 

 

 

__  İlçemiz Üyükbaşı mh.küllük mevkiine ( Abbas su deposu ) 27.500 m2 lik mesire alanı yapımı 

 

__  Aşağı mh.mezbahane mevkii ne 120 konutluk TOKİ projesi 

 

__ ilçemize hamam, otel ve fitness tesisi  yapımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 YILINDA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ FAALİYETLER :

 

 

 

1.  İlçemiz içersine 10.000 M2  yol 5.000 m2 ve kaldırım döşemesi yapılmıştır. Ayrıca Tüprag madencilik a.ş. ile  hibe yoluyla 12.000 m2 döşeme taşı protokolü yapılmış olup , ilçemiz içerisine yol ve kaldırım döşemesi yapılmıştır.

 

2.  İlçemiz kanyon mevkiine; Kanyonlarımızın gelişim ve tanıtımı amaçlı Zafer Kalkınma Ajansından proje desteği alınarak bir proje hazırlanıp faaliyete geçirilmiştir. Bu proje kapsamında olan ; tartan koşu yolu , at harası , bisiklet yolu,at yürüyüş yolu, spor salonu kompleksi ve bungalow evlerinin yapımı halen devam etmektedir.

 

3.İlçemiz Gülahmet camiinin tamir ve bakımı yapılmıştır.Ayrıca temizlik robotu alınarak ilçemiz içersindeki camilerin temizliği düzenli periyotlarla yapılmaktadır. 

 

4. Kentsel sit alanı için 14 hektarlık , koruma amaçlı imara planı yaptırılmıştır.

 

5.  Aşağı mh.Mithatpaşa cd.de bulunan Atatürk heykeli altın varak kaplama yapılarak , çevre düzenlemesi yapılmıştır. 

 

6. İlçemiz çiftlik yollarının filler ile tamir ve bakımı yapılmış olup , toprak ve stabilize yollar düzenli olarak düzeltilmiştir.

 

7. ilçemiz anons sistemlerinin tamir ve bakımı düzenli olarak yapılmıştır.

 

8.  ilçemiz şebeke suyuna düzenli olarak klorlama yapılmakta olup ; periyodik aralıklarla şebeke suyuna  ait kimyasal ve bakteriyolojik su analizleri yaptırılmıştır.

 

9. ilçemiz sınırları içersinde yaya ve trafik geçişlerini engelleyen ağaçların temizliği yapılmıştır.

 

10. Halk sağlığının korunması amacıylaeskimiş çöp konteynırları yenileri ile değiştirilmiş ve .çöp konteynırlarının düzenli olarak dezenfeksiyonu yapılmıştır.

 

11. Belediyemiz hal binasının üzeri örtülmüş ,  bakım ve onarımı  yapılarak olukları düzeltilmiştir.

 

12. Ulubeyspor  spor kulübüne malzeme desteği ve kanunlar çerçevesinde nakdi yardım yapılmıştır.

 

13. Belediyemiz 2 Eylül Düğün salonunun  bakım onarım ve tamiratı yapılıp, olukları değiştirilmiştir.

 

14. Bakıma muhtaç hastalarımızın hizmetine verilmek üzere tekerli sandalye alınmıştır.

 

15. ilçemiz parklarının temizlik ve bakımı düzenli aralıklarla yapılmış olup parklarımıza;  canlı çiçekler dikilmiş , spor aletleri, bank ve kamelyalar ile düzenlemeler yapılmıştır

 

 

ULUBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILLIK FAALİYET RAPORU

2012 DÖNEMİ 

 

 

 

        Belediyemize 2012 yılı içersinde 1014 adet resmi evrak intikal edip , kayda alınmış olup, bu evraklara mevzuata uygun işlemleri yapıldıktan sonra kişi ve resmi kurumlara 1282  adet evrak çıkışı yapılmıştır.

 

        Belediyemize 2012 yılı içerisinde evlenmek üzere 30 Çift müracaat etmiş olup,  30 çiftin nikah akitleri yapılmıştır. Ulubey Nüfus Müdürlüğü ne Mernis Evlenme bildirimleri gönderilerek bu çiftlerin nüfus kütüklerine kayıtları yapılmıştır. 

 

        Belediyemizde 2012 yılı içerisinde 62 Adet Encümen Kararı  ve 38 Adet Belediye Meclisi Kararı alınmış olup , alınan bu encümen ve meclis kararları aynen uygulanmıştır.

 

        Fen işleri birimimizden 16 adet yapı kullanma izin belgesi ve 16 adet yapı ruhsatı verilmiştir. Ayrıca 43  işyeri ruhsatı  zabıta biriminden verilmiştir.

 

 

 

PERSONEL DURUMU                                        :

 

 Belediyemizde 29 adet memur kadrosu mevcut olup,  Bu kadrolardan ;  9 u  Dolu 20 si  boştur. Daimi işçi kadrosu toplam 14 olup , bu kadrolardan 12 si dolu , 2 si boştur  ayrıca 2 adet sözleşmeli memur belediyemizde çalışmaktadır.

 

          Toplam belediye personeli başkan dahil  24 Kişidir.

 

 

KASA DURUMU                                                :

 

             31.12.2012 tarihi itibariyle  ;

 

        Kasamızda                         :   47.246,63  TL   mevcudumuz vardır.

 

 

 

DÖNEM İÇİNDEKİ BAŞLICA GELİRLERİMİZ        :               

 

GELİR YILI NET TAHSİLATI TAHSİLAT ORANI ( % )
Vergi Gelirleri  338.037,49 76
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 754.371,18 76
Alınan Bağış ve Yardımlar  2275,35 100
Diğer Gelirler  1.623.000,88 100
TOPLAM  2.717.684,90 TL   

 

 

 

 

 

                                             2012 YILI İLLER BANKASI PAYI

 

TOPLAM TAHAKKUK  KESİNTİ  NET GELEN
1.570.890,63 TL  36.352,37 TL  1.534.538,26 TL 

 

 

BORÇLAR

 

BORÇLAR  TOPLAM 
İLLER BANKASI  245.670,51 TL 
BÜTÇE EMANETLERİ  230.617,58 TL 
TOPLAM 476.288,09 TL 

 

 

 

 

GİDER ADI  ÖDENEN TOPLAM TUTAR 
Personel Giderleri  672.477,52
Sosyal Güvenlik Kurumuna  136.492,12
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri  1451141,48
Faiz Giderleri 68.146,59
Cari Transferler 76.816,31
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 211.544,62
TOPLAM  2.616.618,64

 

 

 

 

YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN PROJELER: 

 

 

__  İlçemiz Üyükbaşı mh.küllük mevkiine ( Abbas su deposu ) 27.500 m2 lik mesire alanı yapımı 

 

__  Aşağı mh.mezbahane mevkii ne 120 konutluk TOKİ projesi 

 

__ çamlık mesire alanı projesi  ( sosyal alt yapı projesi altında bungalov evleri , at harası , bisiklet  ve yaya yürüyüş yolu ) 

 

__ ilçemize  hamam, otel   ve fitness tesisi  yapımı 

 

__Eski taş yolların yerine kilitli parke taşı döşenmesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 YILINDA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ FAALİYETLER :

 

 

 

1.  İlçemiz Arıkan Bedük cd( jandarma önü ) , Ömer Türk cd, Mezaraltı  cd.6 nolu sk. , kıllı sk , Vatan cd.3 nolu sk , kanarya cd ,  adalı sk , yağlı , cavdar , ölmez , Yahya sk olmak üzere 20.000 m2 yol ve kaldırım döşemesi yapıldı.

 

2.Yaklaşık 14 hektarlık koruma amaçlı kentsel imar  planı ihalesi yapıldı .

 

3. Katı Atık transfer istasyonu protokolleri yapıldı .

 

4. Cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet tente alınmış ve camilerin bahçe ve bina temizliği düzenli olarak yapılmaktadır.

 

5.   Yaklaşık 2 km sıcak asfalt  alınarak ilçemizde bozulmuş yolların tamir ve bakımı yapılmıştır.

 

6. İlçemiz çiftlik yollarının filler ile tamir ve bakımı yapılmış olup , toprak ve stabilize yollar düzenli olarak düzeltilmiştir.

 

7. ilçemiz anons sistemlerinin tamir ve bakımı düzenli olarak yapılmıştır.

 

8.  ilçemiz şebeke suyuna düzenli olarak klorlama yapılmakta olup ; periyodik aralıklarla şebeke suyuna  ait kimyasal ve bakteriyolojik su analizleri yaptırılmıştır.

 

9. ilçemiz sınırları içersinde yaya ve trafik geçişlerini engelleyen ağaçların temizliği yapılmıştır.

 

10. Halk sağlığının korunması amacıylaeskimiş çöp konteynırları yenileri ile değiştirilmiş ve .çöp konteynırlarının düzenli olarak dezenfeksiyonu yapılmıştır.

 

11. Belediyemiz hal binasının bakım ve onarımı yapılmıştır.

 

12. Ulubeyspor  spor kulübüne malzeme desteği sağlanmış olup , sosyal aktiviteler çerçevesinde futbol turnuvası düzenlenmiştir.

 

13. Belediyemiz 2 Eylül Düğün salonu binası ve kafeterya binasının bakım onarım ve tamiratı yapıldı.

 

14. Halısaha için soyunma kabinleri yapıldı .

 

15. 6 adet  otobüs durağı alınarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

 

16. ilçemiz parklarının temizlik ve bakımı düzenli aralıklarla yapılmış olup parklarımıza;  canlı çiçekler dikilmiş , spor aletleri, bank ve kamelyalar ile düzenlemeler yapılmıştır

 

17. İlçemizde bakıma muhtaç yaşlılarımızın  evlerinin  düzenli olarak temizlenmesi  sağlanmıştır.

 

18. ilçemiz yüzme havuzunun halkımızın sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak dezenfeksiyonu sağlanmış  , temizlik ve bakımı yapılmıştır. 

 

19. Belediye hizmet binasında ve itfaiye garajında bulunan yangın tüplerinin düzenli olarak dolumu ve bakımı yaptırılmıştır.

 

20. Belediyemiz işçilerinin iş güvenliği ve iklim şartlarına göre kıyafet ve çalışma aletleri alınarak daha verimli çalışmaları sağlanmıştır.

 

21. ilçemiz su şebekesinin tamir ve bakımı yapılmıştır.

 

22. T.V. Uydu alıcılarının düzenli aralıklarla bakım ve revizyonu sağlanmıştır.

 

23. Kanyon restaurant ve çay ocağı işletmesi belediyemiz bütçesi dahilinde halkımızın hizmetine açılmıştır.

 

24.  Fakir ve muhtaçlara ekmek yardımı yapılmıştır.

 

25. ilçemizde haşerelerle mücadele  için düzenli olarak ilaçlama yapılmıştır.

 

26. İlçemizin temizliğinin korunması amacıyla pazar esnafına her hafta çöp poşeti dağıtılmıştır.

 

27. Sosyal etkinlikler çerçevesinde halkımıza ve öğrencilerimize sergilenmek üzere tiyatro gösterileri yapılmıştır.

 

28.Dini ve milli bayram günlerinde geleneklerimize uygun etkinlikler düzenlenmiş olup, muharrem ayı münasebetiyle aşure ve lokma dağıtılmıştır. Kadınlar günü ve anneler gününde bayanlarımız ve yaşlılarımız ziyaret edilmiştir.

 

29. 7. kanyon kültür ve turizm festivali düzenlenerek; festival kapsamında sanatçı konserleri , havai fişek gösterileri , sergiler , yarışmalar , cirit gösterileri v.s. düzenlenerek yoğun bir katılım sağlanmış olup  , yerel ve ulusal medyada Ulubey ilçemizin ve kanyonlarının tanıtımı yapılmıştır.

 

30. İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 90.yıldönümü  etkinlikler ile kutlanmıştır.

 

31. Çamlık mesire alanına park bahçe düzenlemesi yapılmıştır.

 

32. ilçemiz otobüs garajının üzeri kapatılmıştır.

 

33. Buca Belediyesi ile ilişkiler çercevesinde belediyemize 1 adet itfaiye aracı , çöp konteynırı ve bank bedelsiz olarak hibe edilmiştir.

 

34. Ulu Camii bahçesine 500 m² beton parke taş döşenmiştir.

 

35. Gül GGül Ahmet Camisinin tuvaleti yeniden yapıldı.

 

36. Sağlık Meslek Lisesi ve Atatürk Metem Okul Bahçesine beton parke taşı döşenmiştir.

 

37. Kuvayi Milliye İlköğretim Okulu Bahçesine beton atılmıştır.

 

38. Pazar Camisinin tuvalet fayanslarını yenilenmiştir.

 

16. İlçemizde bakıma muhtaç yaşlılarımızın  evlerinin  düzenli olarak temizlenmesi  sağlanmıştır.

 

17. ilçemiz yüzme havuzunun halkımızın sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak dezenfeksiyonu sağlanmış  , temizlik ve bakımı yapılmıştır. 

 

18. Belediye hizmet binasında ve itfaiye garajında bulunan yangın tüplerinin düzenli olarak dolumu ve bakımı yaptırılmıştır.

 

19. Belediyemiz işçilerinin iş güvenliği ve iklim şartlarına göre kıyafet ve çalışma aletleri alınarak daha verimli çalışmaları sağlanmıştır.

 

20. ilçemiz su şebekesinin tamir ve bakımı yapılmıştır.

 

21. T.V. Uydu alıcılarının düzenli aralıklarla bakım ve revizyonu sağlanmıştır.

 

22.İlçemiz ve köylerde bulunan ilköğretim öğrencilerinin eğitimine destek amaçlı , tatil kitapları ve kırtasiye malzemeleri dağıtılmış olup , çocuk oyun gösterileri ile öğrencilerimize sosyal aktiviteler düzenlenmiştir. 

 

23.  8. kanyon kültür ve turizm festivali düzenlenerek; festival kapsamında sanatçı konserleri , havai fişek gösterileri , sergiler , yarışmalar , cirit gösterileri v.s. düzenlenerek yoğun bir katılım sağlanmış olup  , yerel ve ulusal medyada Ulubey ilçemizin ve kanyonlarının tanıtımı yapılmıştır.

 

24. ilçemizde haşerelerle mücadele  için düzenli olarak ilaçlama yapılmıştır.

 

25. İlçemizin temizliğinin korunması amacıyla pazar esnafına her hafta çöp poşeti dağıtılmıştır.

 

26. Sosyal etkinlikler çerçevesinde halkımıza ve öğrencilerimize sergilenmek üzere tiyatro gösterileri yapılmıştır.

 

27.Dini ve milli bayram günlerinde geleneklerimize uygun etkinlikler düzenlenmiş olup, muharrem ayı münasebetiyle aşure  dağıtılmıştır. Kadınlar günü, anneler günü, öğretmenler gününde  bayanlarımız ve yaşlılarımız ziyaret edilmiştir.

Copyright ©2009 Ulubey Belediyesi
Tasarım & Kodlama : ERT