Veli KOÇLU

ULUBEY BELEDİYE BAŞKANI

ULUBEY BELEDİYESİ

"keşfetmeye değer bir kent sizi bekliyor."

NÜFUS

İlçenin nüfusu 22 Ekim 2000 tarihli Genel Nüfus Sayımına göre; merkez 5132, belde ve köyler toplamı 14.885 olmak üzere ilçe nüfusu toplam 20.017’dir. Bu durumda nüfusun % 26’ı İlçe merkezinde, % 74’ü de köy ve kasabalarda yaşamaktadır. Toplam nüfusun yaklaşık % 51’ini kadınlar, % 49’unu erkekler oluşturmaktadır. 

 

Nüfusun % 26’sını 0-14 yaş, % 65’ini 15-64 yaş, % 9’unu 65 yaş üzeri oluşturmaktadır. Aktif nüfusun % 76’sı tarım sektöründe, % 10’u hizmet sektöründe, % 2’si sanayi sektöründe, % 3’ü ticaret sektöründe, % 2’si ulaşım sektöründe ve % 7’si ise diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir.

 

22 Ekim 2000 tarihli Genel Nüfus Sayımına göre; 6 yaş üzeri Nüfus; 4714 (İlçe merkezinde) bunun 2275’i erkek, 2439’u kadındır. Genel toplamın 1750’i ilkokul mezunu, 174’ü ilköğretim mezunudur. 432’i ortaokul mezunu, 14’ü orta okul denge, meslek okulu mezunu, 507’i lise mezunu, 284’ü lise ve dengi meslek okulu mezunu, 251’i yüksek öğretim mezunudur. 

 

1990 yılı ile 2000 yılında yapılan Genel Nüfus Sayım Sonuçlarına göre; İlçe merkezinin yıllık ortalama nüfus artış hızı -0.16, köylerin ortalama yıllık nüfus artış hızı 5.68 ve genel olarak ilçenin ortalama nüfus artış hızı 4.15 düzeyindedir. Görüldüğü gibi ilçede nüfus artışı olmamaktadır. Şu anda ilçede oturan 20.017 kişi vardır ve 17.000 civarında kişi de Ulubey’e kayıtlı olduğu halde ilçe dışında oturmaktadır. Ulubey İlçesi’nin hane halkı büyüklüğü ortalama 3.68, aritmetik nüfus yoğunluğu ortalama 25 kişi civarındadır. Türkiye ortalaması 76 kişi civarında olduğu yerde bu rakam çok azdır. Bu rakamın azalmasının sebebi dışarıya göç olmasıdır. 

 

22 Ekim 2000 Nüfus Sayımına Göre Nüfus Dağılımı

22 Ekim 2000 Nüfus Sayımına Göre Erkek Nüfus Dağılımı

22 Ekim 2000 Nüfus Sayımına Göre Kadın Nüfus Dağılımı

Copyright ©2009 Ulubey Belediyesi
Tasarım & Kodlama : ERT